Về Triệu Chứng Bệnh của Quý Vị

Triệu chứng bệnh mà Reflepathy hữu hiệu

【Về Đầu】

 • Đau Đầu
 • Bệnh Trầm Cảm
 • Đau Con Mắt, Bên Trong Mắt
 • Mắt Nhìn Mờ

【Về Tai】

 • Đau Tai
 • Chống Mặt
 • Ù Tai
 • Điếc Đột Ngột

【Về Hàm】

 • Đau Khớp Thái Dương Hàm
 • đau răng không có Sâu Răng
 • Răng nhạy cảm

【Về Cổ】

 • Đau cổ
 • Những Triệu Chứng Bệnh Sau Khi Tai Nạn Giao Thông

【Về Vai và Cánh Tay】

 • Đau Vai
 • Đau Khuỷu

【Về Dưới Lưng】

 • Đau Lưng
 • Thần Kinh Tọa
 • Đau Đầu Gối
 • Đau Khớp Hang
 • Đau Chân

Reflepathy Uchida 

  096-3396-742(Xin đặt trước)

hoặc  090-2768-171

251 Đường 9A, KDC Trung Sơn,  

Bình Hưng,Bình Chánh, Tp.HCM

(Bản đồ) 

9:00~19:00

Mở cửa NGÀY THỨ HAI, THỨ BA, THỨ NĂM và THỨ SÁU

Triggerpoint xóa tan cơn đau nhức của cơ thể

copyright (c) 2017 Reflepathy Uchida all rights recerved.