Địa Điểm

Tìm hiểu thêm về Reflepathy

Reflepathy Uchida 

Ms.Nguyên(Tiếng Việt)

0164-866-4064

Ms.Ho-shi(Tiếng Nhật)

 0166-5811-715

(Xin đặt trước)

251 Đường 9A, KDC Trung Sơn,  

Bình Hưng,Bình Chánh, Tp.HCM

(Bản đồ) 

9:00~19:00

Ngày Nghỉ NGÀY THỨ TƯ và CHủ NHẬT

Triggerpoint xóa tan cơn đau nhức của cơ thể 

copyright (c) 2017 Reflepathy Uchida all rights recerved.