Địa Điểm

Reflepathy Uchida 

  096-3396-742(Xin đặt trước)

251 Đường 9A, KDC Trung Sơn,  

Bình Hưng,Bình Chánh, Tp.HCM

(Bản đồ) 

AM9:00~PM7:00

Mở cửa NGÀY THỨ HAI, THỨ BA, THỨ NĂM và THỨ SÁU

Triggerpoint xóa tan cơn đau nhức của cơ thể 

copyright (c) 2017 Reflepathy Uchida all rights recerved.